No Image
No Image
No Image
No Image
No Image

Statistici

Statistici
Total Membri : 2608
Total Cluburi : 140
Total Discuţii : 806
Total Albume : 208
Total Poze : 2013
Total Video-uri : 158
Total Buletine : 44
Total Activităţi : 14663
Total Postări : 3551
Total Bărbaţi : 1030
Total Femei : 1572
Total Nespecificat : 6
 
No Image
No Image
PDF Imprimare Email

Bine aţi venit pe ReCADD.Ro!


Despre proiect

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş în parteneriat cu Confederaţia Patronatelor din Industrie Servicii şi Comerţ - Oficiul Patronal Judeţean Mureş, Asociaţia Club „ŞI NOI PUTEM REUŞI” şi Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines implementează Proiectul „Reţea de cluburi pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile” finanţat prin FSE - POSDRU 39/3.2/G/37787.

 

Obiectivul proiectului

Obiectivul general
- Creăm capacităţi interne ale firmelor din 5 judeţe ale Regiunii Centru (Alba, Braşov, Sibiu, Harghita, Mureş) de a dezvolta resurse umane proprii, în legătură cu piaţa economică şi procesul de restructurare a economiei.

Obiectivele operaţionale
- Crearea unei reţele de 15 cluburi locale pentru pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile reunite în 5 cluburi zonale – cu un Centru de resurse;
- Program complex de activităţi formale şi informale Contribuţia proiectului la atingerea obiectivelor specifice.

Ne concentrăm pe:
- dezvoltarea durabilă a resurse umane, cu accent pe folosirea experienţei internaţionale – pornind de la comunicare şi inovare în reţea;
îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor şi a angajaţilor la condiţiile în schimbare, pentru introducerea de tehnologii moderne şi soluţii organizaţionale inovatoare;
- campanii pentru prevenirea îmbolnăvirilor;
- modernizarea organizării muncii, armonizarea activităţii profesionale cu viaţa de familie, programe de lucru mai flexibile, flexicuritate, îmbătrânire activă, participarea femeilor pe piaţa muncii.

Proiectul generează efect pozitiv pe termen scurt, mediu şi lung pentru că utilizăm:
- metodele inovatoare de organizare flexibilă a muncii, noi practici de lucru;
- măsuri de prevenire a bolilor profesionale, de promovare a sănătăţii şi securităţii în muncă, asigurarea unui mediu de lucru prietenos şi încurajarea reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie;
- campanii de informare şi conştientizare pentru schimbarea atitudinilor sociale şi stereotipiilor faţă de grupurile vulnerabile;
- formarea profesională eficientă în domeniul noilor metodologii, TIC, protecţiei mediului şi controlului poluării;
- promovarea schimburilor de experienţă trans-naţionale în ceea ce priveşte creşterea adaptabilităţii;
- certificate de calitate pentru întreprinderile care promovează organizarea flexibilă a muncii şi facilitează reconcilierea vieţii de familie cu activitatea profesională.

Beneficiul pentru grupul ţintă
- 1.800 persoane eligibile participă la aplicaţii asistate/îndrumate, în cadrul cărora dobândesc şi îşi consolideaza noi deprinderi, dezvolta activităţi de grup care crează noi şi utile perspective pentru organizarea muncii;
- 99 persoane participă la 3 cursuri profesionale de specializare (Managementul resurselor umane, Managementul proiectelor şi Managementuul producţiei);
- 1300 persoane dezvoltă 60 aplicatii în cluburi, pornind de la priorităţile comune sau complementare – beneficiind de asistenţă specializată echipe pentru aplicaţii creative, folosind sinergiile locale – structurând 5 proiecte ale reţelei aplicaţii pentru noii membri, inclusiv online, având acces şi beneficiind de dotările IT ale reţelei.

 
No Image
No Image No Image No Image
No Image
 

Recomandă pagina

Recomandă pe Facebook!

Utilizatori conectaţi

0 utilizatori şi 32 vizitatori conectaţi

Sondaj site

Cât de util vi se pare site-ul ReCADD.Ro?
 
No Image

Friends Online

Powered by EvNix


design by Off/On Studio